HA Ports i Azure Load Balancer Standard

I prøveversion Dette er nu tilgængeligt som prøveversion.

Opdateringsdato: 26. september 2017

HA Ports, der er et Premium-tilbud i Azure Load Balancer, er nu tilgængelig som offentlig prøveversion. Den gør kunderne i stand til at konfigurere en enkelt regel for justering af belastning for at behandle trafik fra alle protokoller og porte og således gøre det muligt at udrulle tjenester eller enheder i en tilstand med høj tilgængelighed. Denne regel gør det nemmere at justere belastningen for trafikken i det virtuelle netværk fra flere forskellige kilder til den påkrævede backendpulje, uanset portnumrene. Ved at erstatte flere regler for justering af belastning med en enkelt regel undgår kunderne nu maksimumgrænsen for antal regler og reducerer ARM-skabelonernes kompleksitet. Denne funktionalitet giver adgang til vigtige scenarier, herunder høj tilgængelighed for virtuelle netværksenheder og konfiguration af portintervaller.

Du kan få flere oplysninger i dokumentationen til Microsoft Azure Load Balancer.

 

Learn more about Belastningsjustering.
Load Balancer

Relateret feedback