Denne video er ikke tilgængelig i Dansk. Denne video er tilgængelig i English (US).

Fine-grained security with Apache Ranger on HDInsight Kafka

Præsenteret af: Scott Hanselman

Dhruv Goel and Scott Hanselman discuss why enterprise customers trust Apache Kafka on Azure HDInsight with their streaming ingestion needs. Integrate Kafka with Azure Active Directory for authentication and set up fine-grained access control with Apache Ranger to let multiple users access Kafka easily and securely. With Azure HDInsight, you get the best of open source on a managed platform.

For more information, see: