Trace Id is missing
Gå til hovedindhold

Læringsressourcer til Quantum

Få mere at vide om, hvordan du udvikler og anvender kvanteberegningsrelaterede løsninger med dokumentation, værktøjer, communityprojekter og Azure-tjenester.

Oversigt over Azure Quantum

Byg kvanterelaterede apps, og kør optimeringsløsninger, der understøttes af Azure-skalering og -pålidelighed – med et åbent cloudøkosystem, der er bygget på en pålidelig cloudplatform.

Oversigt over Quantum Development Kit

Byg programmer, der kører på kvantehardware, eller opret problemer, der kører på kvanteinspirerede problemløsere i cloudmiljøet. Quantum Development Kit indeholder et værktøjssæt, der kan fungere sammen med førende udviklingsmiljøer. ressourcer med åben kildekode; understøttelse af Q#, Qiskit og Cirq til kvanteberegning; og adgang til optimeringsløsere til kørsel af optimeringsproblemer i skyen.

Oversigt over optimering

Gør den måde, du løser optimeringsproblemer på klassisk hardware på, bedre ved hjælp af algoritmer, der er inspireret af fysiske processer.

Oversigt over kvanteberegning

Se nærmere på kvanteberegning med dine foretrukne værktøjer: Qiskit, Cirq eller Q#, et programmeringssprog på højt niveau med rod i kvantemekanik. Udvikl apps til kvantehardware ved hjælp af Azure Quantum, og byg holdbare apps med værktøjer til estimering og simulering af kvanterelaterede ressourcer.

Tilbage til faner

Få mere at vide om, hvordan du opretter og anvender kvanteløsninger

Microsoft Learn

Opbyg nye færdigheder med kvanteberegningsrelaterede fundamenter – et interaktivt læringsforløb til kvanteberegning i praksis.

Quantum Katas

Få mere at vide om kvanteberegning og Q#-programmering i denne samling af selvstudier og øvelser i kvanteprogramming på GitHub, som du kan gennemgå i dit eget tempo.

Dokumentation

Se nærmere på hurtige starter, selvstudier, API-referencer og kodeeksempler.

Biblioteker og eksempler med åben kildekode

Øg dine færdigheder, og begynd at skabe din første kvanterelaterede løsning ved hjælp af denne samling af kodeeksempler, der er klar til brug.

Brancherelaterede casestudier

Identificer mulige programmer til kvanteberegning i din branche ved at udforske casestudier med eksempler fra den virkelige verden.

Q#-blog

Få seneste indsigt, meddelelser og nyheder om det kvanterelaterede Q#-computersprog.

Forskningspublikationer

Læs om den nyeste udvikling inden for kvanterelateret hardware og algoritmer, der er udviklet af Microsofts forskere.

Universitetspensum

Bliv pensumpartner, og anmod om undervisning i kvanteberegning på universitetsniveau.

Kvanterelaterede communityprojekter

Q#-community

Gennemse Q#-programmeringssprogsprojekter, herunder nye biblioteker, algoritmeimplementeringer og selvstudier.

E-bog: Få mere at vide om kvanteberegning med Python og Q#

Få mere at vide om, hvordan du anvender kvanteberegningsrelaterede programmeringsteknikker til eksempler fra den virkelige verden, f.eks. kryptografi og kemiske analyser.

Del dit kvanteprojekt

Fortæl os om dine kvanteprojektidéer, og hvordan du bruger Microsoft-kvanteløsninger for at få mulighed for at blive udvalgt communitymedlem.

Quantum Innovator-serien

Få mere at vide om Azure Quantum, det dynamiske økosystem, der understøtter det, og hvordan du bliver involveret ved at se live- og on-demand-begivenheder.