The Azure Quickstart templates are currently available in English

Zerto Cloud Appliance with Site-to-Site VPN Connection

Sidst opdateret: 09-06-2021

This template allows you to create a Zerto Cloud Appliance with a VPN

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vpnType Route based (Dynamic Gateway) or Policy based (Static Gateway)
localGatewayIpAddress Public IP of your local/on-prem gateway
localAddressPrefix CIDR block representing the address space of your local/on-prem network's Subnet
azureVNetAddressPrefix CIDR block representing the address space of the Azure VNet
subnetPrefix CIDR block for VM subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewaySubnetPrefix CIDR block for gateway subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
sharedKey Shared key (PSK) for IPSec tunnel
adminUsername Username for the VM
adminPassword User password for the VM
storageAccountType Storage Account Type

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/zulu/zerto-zca-vpn/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/zulu/zerto-zca-vpn/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Nava Vaisman Levy