Spring over navigation

VM Cluster with Zabbix monitoring

Sidst opdateret: 29-07-2016

This template creates a cluster and sets up a zabbix monitoring server for cluster monitoring.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
clusterResourcePrefix Prefix for cluster resources. This would become part of the fully qualified domain name for each VM in the cluster, thus it should be globally unique.
clusterUsername Username for cluster vm.
clusterPassword Password for cluster vms.
clusterVmCount Number of VMs in the cluster.
monitorVmName Name for the monitor VM. This would become part of the fully qualified domain name for monitor VM, thus it should be globally unique.
monitorVmDistro Distro type for the monitor VM.
monitorVmUsername Monitor VM user name.
monitorVmPassword Monitor VM password.
mysqlServerType MySql Server type. 'Localhost' for creating a new MySQL instance on the monitor VM, 'existing' for using an existing host.
mysqlHost Monitoring service backend MySQL host, only needed when 'mysqlServerType' is set to 'existing'.
mysqlDbName Monitoring service backend MySQL database name.
mysqlUser Monitoring service backend MySQL user name.
mysqlPassword Monitoring service backend MySQL password.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/zabbix-monitoring-cluster/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/zabbix-monitoring-cluster/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme