Spring over navigation

Deploy a single-VM WordPress to Azure

Sidst opdateret: 18-05-2018

This template deploys a complete LAMP stack, then installs and initializes WordPress. Once the deployment is finished, you need to go to http://fqdn.of.your.vm/wordpress/ to finish the configuration, create an account, and get started with WordPress.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmDnsName This is the unique DNS name of the for the public IP for your VM
adminUsername This is the username you wish to assign to your VMs admin account
adminPassword This is the password you wish to assign to your VMs admin account
mySqlPassword Password for your mySQL account
vmSize Size of VM
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/wordpress-single-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/wordpress-single-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme