Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Web App on Linux with Azure database for MySQL

Sidst opdateret: 11-05-2021

This template provides a way to deploy Web Apps on Linux with Azure database for MySQL.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
siteName The unique name of your Web Site.
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
dbSkucapacity Azure database for mySQL compute capacity in vCores (2,4,8,16,32)
dbSkuName Azure database for mySQL sku name
dbSkuSizeMB Azure database for mySQL Sku Size
dbSkuTier Azure database for mySQL pricing tier
mysqlVersion MySQL version
location Location for all resources.
databaseskuFamily Azure database for mySQL sku family

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-managed-mysql/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-managed-mysql/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme