Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create, configure and deploy Web Application to an Azure VM

Sidst opdateret: 09-06-2021

Create and configure a Windows VM with SQL Azure database, and deploy web application to the environment using PowerShell DSC

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmName This is the name of the Virtual Machine
vmSize This is the size of the Virtual Machine
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adminUsername This is the Virtual Machine administrator login name
adminPassword This is the Virtual Machine administrator login password
dnsName This is the DNS name of the Virtual Machine
configurationFunction This is the link to the Web Deploy package to be deployed to the Virtual Machine. It is a github URL in this example.
DatabaseServerName This is database server name
DatabaseServerLocation This is database server location
databaseServerAdminLogin This is database server administrator login name
databaseServerAdminLoginPassword This is database server administrator login password
databaseName This is name of the database hosted in the database server
databaseCollation This is database collation - rule for comparing the encodings in the database
databaseEdition This is database edition
modulesUrl This is the URL for downloading the PowerShell DSC module. In this case it should be the link to a zip file hosted under an Azure storage container
webdeploypkg This is the link to the Web Deploy package for the website that's going to be deployed to the Virtual Machine

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-vm-dsc/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-vm-dsc/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme