Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create an App Service Environment

af Stefan
Sidst opdateret: 06-05-2021

Creates an App Service Environment in your virtual network

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
aseName Name of the App Service Environment
location Location of the App Service Environment
ipSslAddressCount Number of IP addresses for the IP-SSL address pool.
subnetName Subnet name that will contain the App Service Environment
subnetId Subnet Id that will contain the App Service Environment
frontEndSize Instance size for the front-end pool. Maps to P2,P3,P4.
frontEndCount Number of instances in the front-end pool. Minimum of two.
workerPoolOneInstanceSize Instance size for worker pool one. Maps to P1,P2,P3,P4.
workerPoolOneInstanceCount Number of instances in worker pool one. Minimum of two.
workerPoolTwoInstanceSize Instance size for worker pool two. Maps to P1,P2,P3,P4.
workerPoolTwoInstanceCount Number of instances in worker pool two. Can be zero if not using worker pool two.
workerPoolThreeInstanceSize Instance size for worker pool three. Maps to P1,P2,P3,P4.
workerPoolThreeInstanceCount Number of instances in worker pool three. Can be zero if not using worker pool three.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-ase-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-ase-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme