Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

VPN Custom IPSec Policy

Sidst opdateret: 03-05-2021

This custom IPSec Policy allows more granular configuration of the IKE Parameters. This allows you to deploy a site-to-site VPN Policy to support specific settings on your VPN Endpoit Device.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Resource Location
vpnGateway_Name Name of existing Virtual Network Gateway to deploy the connection to
localGateway_Name Name of existing Local Network Gateway to deploy the connection to
vpnName Name of the VPN connection between Azure and On-Premises (ex: AzureUKS-to-LDN)
vpnProtocol Protocol utilised by the VPN Connection (IKEv1, IKEv2)
saLifeTimeSeconds Security Association Lifetime (Seconds)
saDataSizeKilobytes Security Association Data Size (KB)
ipsecEncryption IPSec Encryption
ipsecIntegrity IPSec Integrity
ikeEncryption IKE Encryption
ikeIntegrity IKE Integrity
dhGroup Diffie-Hellman Group
pfsGroup Perfect Forward Secrecy Group
sharedKey Pre-Shared Key
policyBasedTrafficSelectors Enable this if the OnPremises VPN endpoint needs to be configured as a Policy-Based VPN

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vpn-custom-ipsec-policy/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vpn-custom-ipsec-policy/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme