Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

VM Scale Set with autoscale running an IIS WebApp

Sidst opdateret: 03-05-2021

Deploys a Windows VM Scale Set running IIS and a very basic .NET MVC web app. The VMSS PowerShell DSC Extension is leveraged to do the IIS install and WebDeploy package deployment.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter & 2016-Datacenter, 2019-Datacenter.
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
singlePlacementGroup When true this limits the scale set to a single placement group, of max size 100 virtual machines. NOTE: If singlePlacementGroup is true, it may be modified to false. However, if singlePlacementGroup is false, it may not be modified to true.
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-windows-webapp-dsc-autoscale/.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
powershelldscZip Location of the PowerShell DSC zip file relative to the URI specified in the _artifactsLocation, i.e. DSC/IISInstall.ps1.zip
webDeployPackage Location of the of the WebDeploy package zip file relative to the URI specified in _artifactsLocation, i.e. WebDeploy/DefaultASPWebApp.v1.0.zip
powershelldscUpdateTagVersion Version number of the DSC deployment. Changing this value on subsequent deployments will trigger the extension to run.
location Location for all resources.
platformFaultDomainCount Fault Domain count for each placement group.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vmss-windows-webapp-dsc-autoscale/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vmss-windows-webapp-dsc-autoscale/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Jason Boeshart