Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Deploy a Linux VMSS wth master/slave architecture

Sidst opdateret: 03-05-2021

This template allows you to deploy a Linux VMSS with a Custom Script Extension in master slave architecture

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
masterNodeCount Number of master node in VMSS; if singlePlacementGroup is true (the default), then this value must be 100 or less; if singlePlacementGroup is false, then ths value must be 50 or less
masterNodeSku Size of VMs in the VM Scale Set for master node.
dataNodeSku Size of VMs in the VM Scale Set for data node.
dataNodeCount Number of data nodes in VMSS; if singlePlacementGroup is true (the default), then this value must be 100 or less; if singlePlacementGroup is false, then ths value must be 100 or less
adminUsername Admin username on all VMs.
osImagePublisher Maps to the publisher in the Azure Stack Platform Image Repository manifest file.
osImageOffer Maps to the Offer in the Azure Stack Platform Image Repository manifest file.
osImageSku The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version. Default value: 7.4
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-master-slave-customscript/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-master-slave-customscript/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme