Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Windows VM with Azure secure baseline.

Sidst opdateret: 21-10-2021

The template creates a virtual machine running Windows Server in a new virtual network, with a public IP address. Once the machine has deployed, the guest configuration extension is installed and the Azure secure baseline for Windows Server is applied. If the configuration of the machines drifts, you can re-apply the settings by deploying the template again.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location The Azure region where resources in the template should be deployed.
subnetName Name for the subnet in the virtual network where the network interface is connected.
networkSecurityGroupName Name of the network security group that sets rules for the network environment.
virtualNetworkName Name of the virtual network.
addressPrefix Network subnet and prefix.
publicIpName Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmName Name of the virtual machine.
OSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
osDiskStorageAccountType Specifies the storage account type for OS and data disk.
vmSize Size of the virtual machine.
zone Availability zone number.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
enableAcceleratedNetworking Enable accelerated networking.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-windows-baseline/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-windows-baseline/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme