Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Virus attack on Virtual Machines Scenario

Sidst opdateret: 28-07-2021

This will deploy 2 virtual machines, OMS and other network resources. One virtual machine without endpoint protection and other with enpoint protection installed. Perform the virus attack by following the guidlines and execute the scenario for mitigation and prevention of a virus attack.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation this will be the location for artifacts
_artifactsLocationSasToken this will be the sas key to access artifacts
location your resources will be created in this location
omsSku this will be you SKU for OMS
vNetName this will be name of the VNET
vNetAddressSpace this will be address space for VNET
subnetName this will be name of the subnet
subnetAddressSpace this will be address space for subnet
nsgNamePrefix this will be prefix used for NSG
pipAddressType this will be the type of public IP address used for the VM name
vmNamePrefix this will be the prefix used for the VM name
adminUserName this will be the user name of the VMs deployed
adminUserPassword this will be the password of the user created on the user
resourceGroupName this will be the name of the resource group where resources are deployed

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-virus-attack-prevention/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-virus-attack-prevention/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme