The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a trusted launch capable Linux virtual machine

Sidst opdateret: 12-05-2021

This template allows you to deploy a trusted launch capable Linux virtual machine using a few different options for the Linux version, using the latest patched version. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmName The name of you virtual machine.
os The OS for the virtual machine. This will pick the latest fully patched image of the given OS.
vmSize The size of the virtual machine
adminUsername Username for the virtual machine.
authenticationType Type of authentication to use on the virtual machine. SSH Public key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Public Key or password for the virtual machine. SSH Public key is recommended.
secureBoot Secure Boot setting of the virtual machine.
vTPM vTPM setting of the virtual machine.
location Location for all resources.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIpName Name for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIpSku SKU for the Public IP used to access the virtual machine.
nicName Name of the network interface
virtualNetworkName Name of the virtual network
networkSecurityGroupName Name of the network security group

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-trustedlaunch-linux/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-trustedlaunch-linux/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Prashant Agrawal