The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure VM-to-VM multithreaded throughput meter

Sidst opdateret: 12-12-2019

This template allows you to run VM-to-VM throughput test with NTttcp utility.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
probeVmSize Size of the VM that runs the test.
targetVmSize Size of the target VM.
testDataTransferMode Data transfer mode for NTttcp tool.
testSendBufferSize Size of the send buffer for NTttcp tool.
testReceiveBufferSize Size of the receive buffer for NTttcp tool.
testSendOverlappedBuffers Number of posted send overlapped buffers for NTttcp tool.
testReceiveOverlappedBuffers Number of posted receive overlapped buffers for NTttcp tool.
testSenderThreadNumber Number of the sender threads for NTttcp tool.
testReceiverThreadNumber Number of the receiver threads for NTttcp tool.
testDurationSeconds Number of seconds for NTttcp tool test run.
adminUsername Username for the probe and target VMs.
adminPassword Password for the probe and target VMs.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vm-to-vm-throughput-meter-multithreaded/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vm-to-vm-throughput-meter-multithreaded/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme