Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Existing SQL Server Auto Patching setup

Sidst opdateret: 13-05-2021

This template setup or update on an existing SQL Server Virtual Machine on Azure with the Auto Patching Configuration

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
existingVirtualMachineName Existing SQL Server virtual machine name.
sqlAutopatchingDayOfWeek SQL Server Auto Patching Day of A Week
sqlAutopatchingStartHour SQL Server Auto Patching Starting Hour
sqlAutopatchingWindowDuration SQL Server Auto Patching Duration Window in minutes
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-sql-existing-autopatching-update/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-sql-existing-autopatching-update/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme