Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

VM Using Managed Identity for Artifact Download

Sidst opdateret: 10-09-2021

This template shows how to use a managed identity to download artifacts for the virtual machine's custom script extension.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Size of the virtual machine
location Location for all resources.
fileUris An array of fileUris to download via the custom script extension
identityName name for the managedIdenity to use for custom script download, the principal must have at least storage blob reader permission on the storage account, roleDef: 2a2b9908-6ea1-4ae2-8e65-a410df84e7d1
identityResourceGroup resourceGroup for the managedIdenity to use for custom script download
alwaysRun For the sample, use this to ensure the extension will always execute.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-cse-msi/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-cse-msi/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme