Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Azure vWAN Multi-Hub Deployment with Custom Routing Tables

Sidst opdateret: 12-05-2021

This template allows you to create an Azure Virtual WAN (vWAN) multi-hub deployment, including all gateways and VNET connections, and demonstrate the usage of Route Tables for custom routing.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vWANname Azure Virtual WAN Name
hub1_location Azure Region for the first Hub
hub2_location Azure Region for the second Hub
Hub1_S2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Site-to-Site (S2S) VPN Gateway in the first Hub
Hub2_S2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Site-to-Site (S2S) VPN Gateway in the second Hub
Hub1_ExpressRouteGatewayScaleUnit Scale Units for Express Route Gateway in the first Hub
Hub2_ExpressRouteGatewayScaleUnit Scale Units for Express Route Gateway in the second Hub
Hub1_P2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Point-to-Site (P2S) VPN Gateway in the first Hub
Hub2_P2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Point-to-Site (P2S) VPN Gateway in the second Hub
Hub1_PublicCertificateDataForP2S Sample Public Certificate content for Point-to-Site (P2S) authentication in the first Hub (please provide your own once deployment is completed)
Hub2_PublicCertificateDataForP2S Sample Public Certificate content for Point-to-Site (P2S) authentication in the second Hub (please provide your own once deployment is completed)

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan-with-route-tables/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan-with-route-tables/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Igor Pagliai