Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Azure Traffic Manager multi-value routing

Sidst opdateret: 26-04-2022

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile using nested endpoints with min-child and multi-value routing.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
TMProfileParent Name of the parent profile for the nested traffic manager endpoints
existingTMProfileName1 Name of the existing Traffic Manager endpoint profile 1
TMProfileDNS1 Name of the existing Traffic Manager DNS name 1
existingTMProfileName2 Name of the existing Traffic Manager endpoint profile 2
TMProfileDNS2 Name of the existing Traffic Manager DNS name 2

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/traffic-manager-minchild/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/traffic-manager-minchild/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme