The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Traffic Manager + Application Gateways Demo Setup

Sidst opdateret: 26-06-2018

This template allows you to quickly deploy Azure Traffic Manager on top of Application Gateways demo to test traffic distribution between different regions.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
dnsName Traffic Manager profile DNS name. Must be unique in .trafficmanager.net
primarylocation Location of the primary endpoint
secondarylocation Location of the secondary endpoint
trafficRoutingMethod Traffic routing methods available in Traffic Manager
adminUsername User name for the backend Web servers
adminPassword Password for the backend Web servers
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/traffic-manager-application-gateway-demo-setup/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/traffic-manager-application-gateway-demo-setup/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme