Spring over navigation

TFS on an existing domain and SQL server

Sidst opdateret: 02-11-2017

This template creates a new TFS deployment in an existing domain, configured against an existing SQL instance. This template can be used as the starting point for a production deployment of TFS.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmName The name of the VM to create
vmSize The size of the VM to create
adminUsername The name of the administrator account. This account must have permissions to domain join the new VM
adminPassword The password for the Administrator account
existingDomainName The FQDN of the existing Active Directory Domain
existingVnetName The name of the Virtual Network to connect to
existingSubnetName The name of the subnet to connect to
existingSqlInstance The name of the SQL server to use for TFS
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/tfs-standard-existingsql/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/tfs-standard-existingsql/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme