Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Azure Synapse Proof-of-Concept

Sidst opdateret: 14-05-2021

This template creates a proof of concept environment for Azure Synapse, including SQL Pools and optional Apache Spark Pools

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation (ingen beskrivelse tilgængelig)
_artifactsLocationSASToken (ingen beskrivelse tilgængelig)
location Location for your deployment.
companyTla This is a Three Letter Acronym for your company name. 'CON' for Contoso for example.
allowAllConnections (ingen beskrivelse tilgængelig)
sparkDeployment 'True' deploys an Apache Spark pool as well as a SQL pool. 'False' does not deploy an Apache Spark pool.
sparkNodeSize This parameter will determine the node size if SparkDeployment is true
deploymentType Specify deployment type: DevTest, POC, Prod, Shared. This will also be used in the naming convention.
sqlAdministratorLogin The username of the SQL Administrator
sqlAdministratorLoginPassword The password for the SQL Administrator
sku Select the SKU of the SQL pool.
metadataSync Choose whether you want to synchronise metadata.
Frequency Choose whether to run schedule every day of the week, or only on weekdays
TIME_ZONE Timezone for the schedule. Consult https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms912391(v=winembedded.11).aspx for more information
ResumeTime Time of Day when the data warehouse will be resumed
PauseTime Time of day when the data warehouse will be paused

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.synapse/synapse-poc/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.synapse/synapse-poc/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme