Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

SQL Provisioning CSP

Sidst opdateret: 10-05-2021

Microsoft Azure has a new subscription offering, CSP Subscriptions. Some aspects of SQL VM deployment are not yet supported in CSP subscriptions. This includes the SQL IaaS Agent Extension, which is required for features such as SQL Automated Backup and SQL Automated Patching.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmName SQL IaaS VM machine name
vmSize SQL IaaS VM size. Use Azure VM size name from MSDN
sqlImageOffer SQL Server Gallery Image Offer
sqlImageSku SQL Server Gallery Image SKU
sqlImageVersion SQL Server Gallery Image Published Version
username SQL IaaS VM local administrator username
password SQL IaaS VM local administrator password
storageName SQL IaaS VM data and OS disks storage service
storageType SQL IaaS VM data and OS disks storage type
vnetName SQL IaaS VM virtual network name
networkAddressSpace SQL IaaS VM virtual network IPv4 address space
subnetName SQL IaaS VM virtual network subnet name
subnetAddressPrefix SQL IaaS VM virtual network subnet IPv4 address prefix
publicDnsName DNS name for the VM
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-provisioning-csp/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-provisioning-csp/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme