Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create Azure SQL Servers and Database with Failover Group

Sidst opdateret: 29-04-2021

Creates two Azure SQL servers, a database, and a failover group.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
sqlServerPrimaryName The name of the primary SQL Server.
sqlServerPrimaryAdminUsername The administrator username of the primary SQL Server.
sqlServerPrimaryAdminPassword The administrator password of the primary SQL Server.
sqlServerSecondaryName The name of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryRegion The location of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryAdminUsername The administrator username of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryAdminPassword The administrator password of the secondary SQL Server.
sqlFailoverGroupName The name of the failover group.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-with-failover-group/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-with-failover-group/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme