Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

SQL VM Performance Optimized Storage Settings on UltraSSD

Sidst opdateret: 12-05-2021

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings, using UltraSSD for SQL Log files

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
virtualMachineName The name of the VM
virtualMachineSize The virtual machine size.
existingVirtualNetworkName Specify the name of an existing VNet in the same resource group
existingVnetResourceGroup Specify the resrouce group of the existing VNet
existingSubnetName Specify the name of the Subnet Name
imageOffer Windows Server and SQL Offer
sqlSku SQL Server Sku
zone Zone to deploy to
adminUsername The admin user name of the VM
adminPassword The admin password of the VM
storageWorkloadType SQL Server Workload Type
sqlDataDisksCount Amount of data disks (1TB each) for SQL Data files
dataPath Path for SQL Data files. Please choose drive letter from F to Z, and other drives from A to E are reserved for system
sqlLogUltraSSDDiskSizeInGB SQL Log UltraSSD Disk size in GiB.
sqlLogUltraSSDdiskIOPSReadWrite SQL Log UltraSSD Disk IOPS value representing the maximum IOPS that the disk can achieve.
sqlLogUltraSSDdiskMbpsReadWrite SQL Log UltraSSD Disk MBps value representing the maximum throughput that the disk can achieve.
logPath Path for SQL Log files. Please choose drive letter from F to Z and different than the one used for SQL data. Drive letter from A to E are reserved for system
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-new-storage-ultrassd/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-new-storage-ultrassd/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme