The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a two VM SQL Server Reporting Services Deployment

Sidst opdateret: 12-03-2016

This template creates two new Azure VMs, each with a public IP address, it configures one VM to be an SSRS Server, one with SQL Server mixed auth for the SSRS Catalog with the SQL Agent Started. All VMs have public facing RDP and diagnostics enabled , the diagnostics is stored in a consolidated diagnostics storage account different than the vm disk

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dbSAUsername Username for SA of the database
dbSAUserPassword Password for SA of the database
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
sqlImageVersion The SQL Iamge for the VM. This will pick a fully patched image of this given SQL Image
sqlImageSKU The SQL SKU, for SQL CTP Versions the only available is evaluation
vmPrefix Prefix of the Virtual Machines (Prefix-RS, Prefix-Catalog)
vmSize The size of the VM Created
vhdStorageType VHD storage type
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sql-reporting-services-sql-server/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sql-reporting-services-sql-server/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme