Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Environment required to deploy Azure SQL Managed Instance.

Sidst opdateret: 29-04-2021

This template allows you to create an environment required to deploy Azure SQL Managed Instance - Virtual Network with two subnets.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
virtualNetworkName The name of new Azure VNet where you can deploy Azure Sql Managed Instances and the resources that use them
virtualNetworkAddressPrefix VNet IP address range (VNet prefix)
defaultSubnetName The name of default subnet for VNet (used to deploy VMs, web, and other client apps - no Managed Instances). You can delete this subnet later if you don't need it.
defaultSubnetPrefix Default subnet address range (subnet prefix)
managedInstanceSubnetName The name of the subnet dedicated to Azure SQL Managed Instances
managedInstanceSubnetPrefix IP Address range in the subnet dedicated to Azure SQL Managed Instances
nsgForManagedInstanceSubnet Name of network security group dedicated to managed instance subnet
routeTableForManagedInstanceSubnet The name of the existing or new route table that enables access to Azure SQL Managed Instance Management Service that controls the instance, manages backups and other maintenance operations
location Azure data center location where all resources will be deployed

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-managed-instance-azure-environment/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-managed-instance-azure-environment/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme