Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

SQL logical server.

Sidst opdateret: 29-04-2021

This template allows you to create SQL logical server.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
serverName The name of the SQL logical server.
location Location for all resources.
administratorLogin The administrator username of the SQL logical server.
administratorLoginPassword The administrator password of the SQL logical server.
enableADS Enable Advanced Data Security, the user deploying the template must have an administrator or owner permissions.
allowAzureIPs Allow Azure services to access server.
connectionType SQL logical server connection type.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-logical-server/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-logical-server/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme