Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

SQL server with Azure AD-only authentication.

Sidst opdateret: 01-06-2021

This template allows you to create SQL server in Azure with the Azure AD admin set and Azure AD-only authentication feature enabled.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
server The name of the SQL logical server.
location Location for all resources.
aad_admin_name The name of the Azure AD admin for the SQL server.
aad_admin_objectid The Object ID of the Azure AD admin.
aad_admin_tenantid The Tenant ID of the Azure Active Directory
aad_admin_type (ingen beskrivelse tilgængelig)
aad_only_auth (ingen beskrivelse tilgængelig)

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-logical-server-aad-only-auth/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-logical-server-aad-only-auth/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme