Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

SQL Injection attack on a web app

Sidst opdateret: 21-07-2021

This will deploy 2 application gateways, a web app, a SQL server and database, OMS and other network resources. One app gateway is in detection mode and other is in prevention mode. Perform the SQL injection attack by following the guidleines and execute the scenario for mitigation and prevention of a SQL injection attack.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation this will be the location for artifacts
_artifactsLocationSasToken this will be the sas key to access artifacts
location your resources will be created in this location
omsSku this will be you SKU for OMS
pipAddressType this will be the type of public IP address used for the VM name
sqlAdministratorName this will be the admin user for sql server
sqlServerPassword this will be the password for the admin user of sql server
emailToSendAlertsTo this user will get the alert emails
bacpacUri The uri to the Contoso Clinic BacPac - must be hosted in Azure Storage, use the defaultValue if deploying from QuickStarts.
bacpacUriSasToken The sasToken needed to access the Contoso Clinic BacPac - use the defaultValue of '?' if the file is not secured

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/sql-injection-attack-prevention/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/sql-injection-attack-prevention/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme