Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create an Azure SQL Server, with data encryption protector

Sidst opdateret: 13-05-2021

This template creates an Azure SQL server, activates the data encryption protector using a given key stored in a given Key Vault

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
sqlServerName Azure SQL server name to create
sqlServerAdministrator Azure SQL server administrator name
sqlServerAdministratorPwd Azure SQL server administrator password
keyVaultName Key vault name where the key to use is stored
keyVaultResourceGroupName Key vault resource group name where it is stored
keyName Key name in the key vault to use as encryption protector
keyVersion Version of the key in the key vault to use as encryption protector
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-encryption-protector-byok/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-encryption-protector-byok/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme