Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Deploy a new SQL Elastic Pool

Sidst opdateret: 27-05-2021

This template allows you to deploy a new SQL Elastic Pool with its new associated SQL Server and new SQL Databases to assign to it.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
administratorLogin The SQL Server administrator login
administratorLoginPassword The SQL Server administrator login password.
serverName The SQL Server name.
elasticPoolName The Elastic Pool name.
edition The Elastic Pool edition.
capacity The Elastic Pool DTU or nomber of vcore.
databaseCapacityMin The Elastic Pool database capacity min.
databaseCapacityMax The Elastic Pool database capacity max.
databasesNames The SQL Databases names.
databaseCollation The SQL Database collation.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-elastic-pool-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-elastic-pool-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme