Spring over navigation

Deploy Shibboleth Identity Provider cluster on Ubuntu.

Sidst opdateret: 22-01-2016

This template deploys Shibboleth Identity Provider on Ubuntu in a clustered configuration. After the deployment is successful, you can go to https://your-domain:8443/idp/profile/Status (note port number) to check success.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
adminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
mySqlPasswordForRootUser Password for the MySQL 'root' admin user.
mySqlIdpUser User name that will be used to create user in MySQL database which has all privileges.
mySqlPasswordForIdpUser Password for the MySQL Idp user.
vmCountFrontend Number of web front end VMs to create.
vmSizeFrontend The size of the VM.
vmSizeDB The size of the database backend VM.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/shibboleth-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/shibboleth-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme