The Azure Quickstart templates are currently available in English

Install Scrapy on Ubuntu using Custom Script Linux Extension

af Bin Xia
Sidst opdateret: 03-05-2019

This template deploys Scrapy on an Ubuntu Virtual Machine. The user can upload a spider to start to crawl. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed
dnsNameForPublicIP This is the dns name of the public IP
adminUsername Username for the Virtual Machines
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize Size of the Virtual Machine
publicIPAddressName Name of Public IP Address Name
vmName Name of Virtual Machine
virtualNetworkName Name of Virtual Network
nicName Name of Network Interface
spiderName Name of the spider
spiderUri Uri of the spider source
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/scrapy-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/scrapy-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme