Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Web App with a Scheduler Job

Sidst opdateret: 09-07-2021

This template deploys an App Service Plan, creates a Web App in the App Service Plan , creates a scheduler job collection and creates a job inside it. The job is scheduled to run on Weekdays Monday to Friday everyday twice.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Location for the resources.
appSvcPlanName The name of the App Service Plan that will host the Web App.
svcPlanSize The instance size of the App Service Plan.
svcPlanSku The pricing tier of the App Service plan.
webAppName The name of the Web App.
jobCollectionName The name of the job collection.
jobName The name of the job.
sku sku for job collection.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.scheduler/scheduler-webapp/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.scheduler/scheduler-webapp/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme