SAP NW 3-tier compatible Marketplace image Multi SID ASCS

Sidst opdateret: 31-10-2016

This template allows you to deploy a VM using a operating system that is supported by SAP.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
resourcePrefix The prefix that should be used to create the resource names.
stackType The stack type of the SAP system.
osType The type of the operating system you want to deploy.
sapSystemCount The number of SAP systems of this multi SID setup.
systemAvailability Determines whether this is a high available deployment or not. A HA deployment contains multiple instances of single point of failures.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
newOrExistingSubnet Determines whether a new virtual network and subnet should be created or an existing subnet should be used.
subnetId The id of the subnet you want to use.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-marketplace-image-multi-sid-xscs/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-marketplace-image-multi-sid-xscs/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme