Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Setup notifications for backup alerts using Azure Monitor

Sidst opdateret: 07-04-2022

This template enables you to setup email notifications for your Recovery Services vaults using Azure Monitor, by deploying an alert processing rule and an action group

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
emailAddress Email addresses to which the notifications should be sent. Should be specified as an array of strings, for example, ['user1@contoso.com', 'user2@contoso.com'].
actionGroupName An action group is the channel to which a notification is sent, for example, email. Edit this field if you wish to use a custom name for the action group, otherwise, you can leave this unchanged. An action group name can have a length of 1-260 characters. You cannot use :,<,>,+,/,&,%,\,? or control characters. The name cannot end with a space or period.
actionGroupShortName Short name of the action group used for display purposes. Can be 1-12 characters in length.
alertProcessingRuleName An alert processing rule lets you associate alerts to action groups. Edit this field if you wish to use a custom name for the alert processing rule, otherwise, you can leave this unchanged. An alert processing rule name can have a length of 1-260 characters. You cannot use <,>,*,%,&,:,\,?,+,/,#,@,{,}.
alertProcessingRuleDescription Description of the alert processing rule.
alertProcessingRuleScope The scope of resources for which the alert processing rule will apply. You can leave this field unchanged if you wish to apply the rule for all Recovery Services vault within the subscription. If you wish to apply the rule on smaller scopes, you can specify an array of ARM URLs representing the scopes, eg. ['/subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/RG1', '/subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/RG2']

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-alert-processing-rule/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-alert-processing-rule/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme