Spring over navigation

Update RDSH collection

af Michael
Sidst opdateret: 15-08-2018

This template updates servers in an RD Session Host collection

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
existingRdshCollectionName Name of the RDSH collection to update
rdshTemplateImageUri URI for the template VHD to use for RDSH instances. For example, https://rdsstorage.blob.core.windows.net/vhds/MyWindowServerOSImage.vhd
rdshUpdateIteration A unique designator representing update iteration; newly created RDSH instances will have their names in the form: 'rdsh-<index><iteration>
rdshNumberOfInstances Number of RD Session Hosts
rdshVmSize The size of the RDSH virtual machines
userLogoffTimeoutInMinutes Timeout before forced user logoff from old RDSH instances
existingDomainName Domain name of the exisiting RDS deployment
existingAdminUsername The name of administrator in the existing RDS deployment
existingAdminPassword Domain administrator password
existingVnetResourceGroup ResourceGroup for the existing vnet
existingVnetName VNET name
existingSubnetName Subnet name
availabilitySet Availability set for new RDSH instances
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-rdsh-collection/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-rdsh-collection/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme