Spring over navigation

PubNub Realtime Gateway for Azure Event Hubs

Sidst opdateret: 08-12-2016

The PubNub Realtime Gateway for Azure provides a realtime data stream bridge between the PubNub Data Stream Network and Azure Event Hubs. -- consider it a bi-directional bridge between PubNub and Azure!

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
Event Hub Namespace A unique Namespace. It's suggested to replace the 'pn-' prefix with your own unique prefix, such as your company name, and add a '-suffix' at the end, where the suffix is also unique.
Azure Webjob Name A unique Web Job Name. Follow the same naming conventions as for Event Hub Namespaces to ensure you have a unique, legal string.
Azure Datacenter Location Must be westus unless you ensure all components are in the same region. See README for more information.
PubNub Ingress Channel A channel name that the PubNub Subscriber should listen on. If you wish for the subscriber to listen on multiple channels, enter a CSV list of channels, with no spaces.
PubNub Egress Channel A channel name that the PubNub Publisher should publish back out on.
PubNub Announce Channel A channel name that the PubNub Deployment script will alert on when the deployment has completed. If you don't intend on using this, just set this value to all caps, case-sensitive DISABLED. See below for more information on using the Provisioning Listener and the Announce channel.
PubNub Publish Key The PubNub Publish API Key that the PubNub component should publish against.
PubNub Subscribe Key The PubNub Subscribe API Key that the PubNub component should subscribe against.
Azure Service Plan Must be USWestBasic unless you ensure all components are in the same region. See README for more information.
Azure Ingress Event Hub Name The name you wish to give the Ingress (Input) Event Hub. You can accept the default, as the Event Hub name needs only to be unique within a unique Event Hub Namespace.
Azure Egress Event Hub Name The name you wish to give the Egress (Output) Event Hub. You can accept the default, as the Event Hub name needs only to be unique within a unique Event Hub Namespace.
Azure Ingress SAS Policy Name The name you wish to give the Ingress (Input) Event Hub SAS Policy. You can accept the default, as the Event Hub SAS Policy name needs only to be unique within a unique Event Hub Namespace.
Azure Egress SAS Policy Name The name you wish to give the Egress (Output) Event Hub SAS Policy. You can accept the default, as the Event Hub SAS Policy name needs only to be unique within a unique Event Hub Namespace.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/pubnub-eventhub-bridge/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/pubnub-eventhub-bridge/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme