Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create a Point-to-Site Gateway with Azure AD

Sidst opdateret: 28-09-2021

This template deploys a VPN Virtual Network Gateway configured with an Azure Active Directory Point-to-Site connection

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
virtualNetworkName Name for the virtual network
location Location for the resources
frontendSubName Name for the frontend subnet
virtualNetworkPrefix CIDR block representing the address space of the VNet
frontendSubPrefix CIDR block for the front end subnet, subset of VNet address space
gatewaySubPrefix CIDR block for the gateway subnet, subset of VNet address space
gatewayName Name for the new gateway
gatewayPublicIPName Name for public IP resource used for the new azure gateway
gatewaySku The SKU of the Gateway. This must be either Standard or HighPerformance to work with OpenVPN
vpnType Route based (Dynamic Gateway) or Policy based (Static Gateway)
vpnClientAddressPool The IP address range from which VPN clients will receive an IP address when connected. Range specified must not overlap with on-premise network

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/point-to-site-aad/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/point-to-site-aad/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme