Spring over navigation

FreeBSD PHP based web site

Sidst opdateret: 01-03-2017

This template will deploy four FreeBSD VMs for PHP based web site

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
dnsName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
vmNamePrefix Prefix Name for the Virtual Machine.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Size for the reversed proxy nginx and PHP Virtual Machine.
postgresqlvmSize Size for the postgresql Virtual Machine.
freeBSDOSVersion The FreeBSD version for the VM. This will pick a fully patched image of this given FreeBSD version.
storageAccountType storage Account Type.
postgresqlstorageAccountType storage Account Type.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
numberOfDataDisks Number of attached data disk
sizeOfDataDisksInGB Size of attached data disk
diskCaching Caching type of data disk
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/php_pgsql-freebsd-setup/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/php_pgsql-freebsd-setup/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme