pf on FreeBSD Setup

Sidst opdateret: 20-02-2017

This template helps you setup a development environment where you can NAT firewall with round-robin load balancing using FreeBSD's pf on Azure.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
frontendPrivateNicIP1 Frontend VM private IP address which resides in private subnet.
frontendPrivateNicIP2 Frontend VM public IP address which resides in public subnet.
backendVM1PrivateNicIP Backend VM1 private IP address which resides in private subnet.
backendVM2PrivateNicIP Backend VM2 private IP address which resides in private subnet.
frontendVmSize Frontend VM size, please choose proper size which allow 2 NICs.
frontendVmStorageAccountType Type of frontend VM storage account.
backendVmSize Backend VM size.
backendVmStorageAccountType Type of backend VM storage account.
adminUsername User name for the Virtual Machine
adminPassword Password for frontend and backend VMs.
vnetAddressPrefix Address prefix for VNET.
publicSubnetAddressPrefix Address prefix for public subnet.
privateSubnetAddressPrefix Address prefix for private subnet.
networkPrefix Network prefix.
domainNamePrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.

Brug skabelonen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/pf-freebsd-setup/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/pf-freebsd-setup/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme