Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Perforce Helix Core Linux Single Instance

Sidst opdateret: 28-04-2021

This template deploys a new instance of Perforce Helix Core Server on a CentOS, RHEL or Ubuntu server in Azure along with all required infrastructure elements. The installation is done with SDP (Server Deployment Package). Perforce Helix Core is an industry leading version control system widely used in game development and many other industries. For more information please visit our webpage: https://www.perforce.com/products/helix-core.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location The location where these resources will be deployed.
OS The operating system of the VM.
VMSize Please select the size of the VM you wish to deploy. Read more about sizing options here: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/sizes-general. Compute optimized instances recommended for production use, e.g. Fsv2 series
dataDiskSize Please select the size of the data disk you wish to deploy (value is integer GB) to hold your metadata, logs and depot (archive files). This can be any value up to 2TB (2048 GB).
p4Port P4PORT value to connect to server (via ssl)
swarmPort Port for Swarm (Apache) to be setup on.
adminUsername Admin username for Virtual Machine
adminSSHPubKey SSH Public Key for the Virtual Machine.
source_CIDR CIDR block for SSH source - limit to your IP for secure access.
helix_admin_password Helix Core Server superuser password (user perforce).

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/perforce/perforce-helix-core-server/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/perforce/perforce-helix-core-server/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme