Spring over navigation

Deploy OpenSIS Community Edition on Ubuntu on a single VM.

Sidst opdateret: 02-07-2018

This template deploys OpenSIS Community Edition as a LAMP application on Ubuntu. It creates a single Ubuntu VM, does a silent install of MySQL, Apache and PHP on it, and then deploys OpenSIS Community Edition. After the deployment is successful, you can go to /opensis-ce to start congfiguting OpenSIS.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername User name for the Virtual Machine. Do not use simple names such as 'admin'.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
mySqlPassword Password for the MySQL admin user.
namePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize The size of the VM.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/opensis-singlevm-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/opensis-singlevm-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme