Spring over navigation

Deploy Ubuntu VM with Open JDK and Tomcat

Sidst opdateret: 25-07-2018

This template allows you to create a Ubuntu VM with OpenJDK and Tomcat. Currently custom script file is pulled temporarily from https link on raw.githubusercontent.com/snallami/templates/master/ubuntu/java-tomcat-install.sh. Once the VM is successfully provisioned, tomcat installation can be verified by accessing the http link [FQDN name or public IP]:8080/

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
javaPackageName java Package Name
tomcatPackageName tomcat Package Name
newStorageAccountName Name of the Storage Account
adminUsername Name of the Administrator
adminPassword Administrator Password
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmDnsName VM DNS Name
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/openjdk-tomcat-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/openjdk-tomcat-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme