Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

OMS VMM Analytics

Sidst opdateret: 24-05-2021

Provides a single view of the jobs' status across multiple VMM instances that helps you gain insight about the health & performance of these jobs.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
workspaceName Specify the name of the OMS workspace
location Specify the region for all resources
pricingTier Specify the pricing tier
automationName Specify the name of the Azure Automation account
vmmServers Specify the comma seperated list of the on-prem VMM server(s)

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-vmm-analytics/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-vmm-analytics/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme