Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

OMS - Azure Resource Usage Solution

Sidst opdateret: 09-06-2021

Solution brings billing infortmation about Azure Resources into OMS. Cost of resources can be displayed in different currency and locale.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create a new or use an existing log analytics workspace.
omsLogAnalyticsRegion Specify the Azure Region for your new or existing OMS workspace
omsLogAnalyticsSku Specify the SKU for Log Analytics
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
omsAutomationRegion Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsDataIngestionFrequency Specify the Azure Usage data retrieval frequency
currency Specify the Azure Billing Currency
regionInfo Specify region for Azure BillingSee https://github.com/Azure/azure-content-nlnl/blob/master/articles/billing-countries-and-currencies.md for details.
locale Specify locale for Azure Billing. See https://github.com/Azure/azure-content-nlnl/blob/master/articles/billing-countries-and-currencies.md for details.
offerDurableId Specify the Azure Offer ID available in subscription details from Azure Portal
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
ingestSchedulerGuid GUID for the schedule creation - create a unique before deploy

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azure-resource-usage-solution/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azure-resource-usage-solution/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Volkan Coskun