The Azure Quickstart templates are currently available in English

Octopus Deploy Tentacle Agent

Sidst opdateret: 13-04-2017

Deploy .NET applications to this virtual machine using Octopus Deploy, the most popular .NET deployment automation tool. Octopus Deploy is a friendly deployment automation tool. We use NuGet packages and conventions to make automated deployment easy. Octopus can automatically update configuration files, create IIS web sites and application pools, install Windows services, and a whole lot more.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmAdminUsername Admin username for the Virtual Machine.
vmAdminPassword Admin password for the Virtual Machine.
vmDnsName Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize Size of the Virtual Machine.
tentacleOctopusServerUrl The URL of the Octopus Server with which to register.
tentacleApiKey The Api Key to use to register the Tentacle with the Octopus Server.
tentacleCommunicationMode The type of Tentacle - whether the Tentacle listens for requests from the Octopus Server, or actively polls the Octopus Server for requests.
tentaclePort The port on which the Tentacle should listen, when CommunicationMode is set to Listen, or the port on which to poll the Octopus Server, when CommunicationMode is set to Poll. By default, Tentacle's listen on 10933 and polls the Octopus Server on 10943.
tentacleRoles A comma delimited list of Roles to apply to the Tentacle.
tentacleEnvironments A comma delimited list of Environments in which the Tentacle should be placed.
tentaclePublicHostNameConfiguration How the Octopus Server should contact the Tentacle. Only required when CommunicationMode is 'Listen'.
tentacleCustomPublicHostName The custom public host name that the Octopus Server should use to contact the Tentacle. Only required when communicationMode is 'Listen' and publicHostNameConfiguration is 'Custom'.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/octopus-deploy-tentacle-windows/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/octopus-deploy-tentacle-windows/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme