The Azure Quickstart templates are currently available in English

GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams for event streaming

Sidst opdateret: 25-05-2020

This template creates a GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams for event streaming. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack. All installation process based on Chocolately package manager

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Location of ressources
vm_name Local name for the VM can be whatever you want
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Desired Size of the VM. Any valid option accepted but if you choose premium storage type you must choose a DS class VM size.
virtualNetwork_name (ingen beskrivelse tilgængelig)
nic_name (ingen beskrivelse tilgængelig)
publicIPAddress_name (ingen beskrivelse tilgængelig)
dnsprefix (ingen beskrivelse tilgængelig)
networkSecurityGroup_name (ingen beskrivelse tilgængelig)
setupChocolateyScriptFileName PowerShell script name to execute
_artifactsLocation Public uri location of PowerShell Chocolately setup script
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
chocoPackages List of Chocolatey packages to install separated by a semi-colon eg. linqpad;sysinternals

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/obs-studio-stream-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/obs-studio-stream-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme